Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad denkt constructief mee over het schoolbeleid, kaart problemen aan en zoekt naar oplossingen, dit in positief overleg met directie en leerkrachten.

De ouderraad ondersteunt schoolinitiatieven en heeft een stem in de schoolraad en het medezeggingscollege.

De ouderraad komt 6 keer per schooljaar samen met de directie en leerkrachten.

Voor iedere activiteit of specifiek project wordt een werkgroep samengesteld.

De diverse werkgroepen komen samen wanneer zij het nodig achten en brengen op geregelde tijdstippen verslag uit aan de ouderraad

De werkgroep ‘veilig naar school’ focust op verkeersveiligheid met o.a. de aankoop van flovers (fluo rugzakhoezen), prikacties aan de schoolpoort, de fietspool voor eerstejaars op de eerste schooldag, een bezoek aan de Mobibus, …

En verder ...

 

  • Organisatie van de studiekeuzeavond voor retoricastudenten
  • Het ‘kelderproject voor de 4de jaars’: een initiatief rond het groeien in en opnemen van verantwoordelijkheid
  • Informatieavonden voor ouders met thema’s als motivatie, puberen, gehoorschade,…
  • Hulp bij de boekentasactie (sensibilisatie rond te zware boekentassen)
  • Ondersteuning van het jaarlijkse galabal en opendeurdag
  • Het mee-organiseren van het jaarlijkse SFX-schoolfeest