Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep geëngageerde ouders die, vanuit een oprechte interesse voor het schoolgebeuren een klankbord wil zijn voor de schoolwerking en haar beleid en een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van onderwijs voor haar leerlingen.

De drie belangrijkste pijlers zijn:

 

Overleggen en meedenken

De ouderraad kan advies geven en meewerken aan initiatieven voor de leerlingen.   Om dit praktisch te kunnen realiseren, maken een aantal leden deel uit van een of meerdere werkgroepen en zetelt minstens één lid van de ouderraad in de schoolraad.

 

Ontmoeten en informeren

We willen de ouders de kans geven om elkaar te kunnen ontmoeten en we informeren hen rond algemene pedagogisch of maatschappelijk relevante thema’s.

 

Ondersteunen en handen uit de mouwen

De ouderraad ondersteunt de materiële en sociale werking van de school.   Uiteraard wordt er gekozen voor projecten die in de lijn en visie van de school liggen en die de leerlingen ten goede komen.

 

Onze waarden

De ouderraad wil in naam van alle ouders constructief samenwerken in de geest van samenhorigheid, wederzijds vertrouwen, respect en openheid.