CLIL (Nu ook in de 2de graad)

CLIL in de tweede en derde graad

Gesitueerd in het hartje van de werelderfgoedstad Brugge vinden we de taalverwerving van de leerlingen uitermate belangrijk. Dat sterke taalcompetenties onontbeerlijk zijn, stellen we ook vast in het beroepsleven en in het hoger onderwijs waar steeds meer vakken in het Engels of het Frans worden gegeven. Daarom doen we in de Frères diverse inspanningen op het gebied van taalverwerving.

Sinds een vijftal jaar bieden wij in onze school CLIL-onderwijs aan in de derde graad. Leerlingen hebben daar de keuze om een aantal vakken in het Engels of Frans te volgen.

We breiden dit nu uit naar de 2de graad.

 

CLIL

2de graad

 

Onze school kiest er dan ook bewust voor om ons CLIL-onderwijs vanaf schooljaar 2022-23 uit te breiden naar de tweede graad. We opteren om aardrijkskunde en informatica (3de jaar) en geschiedenis (4de jaar) in het Engels aan te bieden. Dit past in de visie van de school om leerlingen positieve keuzes te laten maken en in te zetten op taalcompetenties.


Dankzij de onderwijshervorming zijn de leerlingen in de eerste graad beter voorbereid met meer uren Engels en is dit traject een mooie overgang naar het huidige CLIL-aanbod in de derde graad.
 

3de graad

 

De vijfdejaars zullen 2 lesuren geschiedenis in het Engels krijgen en 1 lesuur esthetica in het Frans.

De zesdejaars die 6 lesuren wiskunde volgen, zullen 5 van de 6 lesuren in het Engels krijgen. De leerlingen uit de andere studierichtingen krijgen 1 lesuur esthetica in het Engels en 2 lesuren geschiedenis in het Engels.

Vrije keuze

Belangrijk om weten is dat élke leerling in de tweede en derde graad de kans heeft om CLIL te volgen en dat CLIL een vrije keuze van de leerling is. We kiezen ervoor om CLIL aan te bieden in de tweede en derde graad, omdat de leerlingen dan reeds heel wat vreemde talenkennis en –vaardigheden hebben opgebouwd.