CLIL

Versterkt studieaanbod: CLIL in de derde graad

Gesitueerd in het hartje van de werelderfgoedstad Brugge vinden we de taalverwerving van de leerlingen uitermate belangrijk. Dat sterke taalcompetenties onontbeerlijk zijn, stellen we ook vast in het beroepsleven en in het hoger onderwijs waar steeds meer vakken in het Engels of het Frans worden gegeven. Daarom doen we in de Frères diverse inspanningen op het gebied van taalverwerving.

We bieden alle leerlingen van de derde graad de kans om een CLIL-traject te volgen. CLIL staat voor Content Language Integrated Learning. Het betekent dat een zaakvak, zoals geschiedenis, in een moderne vreemde taal wordt gegeven.

We kiezen er voor om in de derde graad te starten met CLIL omdat dan reeds een goede taalbasis is gelegd.

CLIL in schooljaar 2018-2019

CLIL in schooljaar 2018-2019

De vijfdejaars zullen 2 lesuren geschiedenis in het Engels krijgen en 1 lesuur esthetica in het Frans.

De zesdejaars die 6 lesuren wiskunde volgen, zullen 5 van de 6 lesuren in het Engels krijgen. De leerlingen uit de andere studierichtingen krijgen 1 lesuur esthetica in het Engels en 2 lesuren geschiedenis in het Engels.

Vrije keuze

Belangrijk om weten is dat élke leerling in de derde graad de kans heeft om CLIL te volgen en dat CLIL een vrije keuze van de leerling is. We kiezen ervoor om CLIL aan te bieden in de derde graad, omdat de leerlingen dan reeds heel wat vreemde talenkennis en –vaardigheden hebben opgebouwd.