Latijn - Wiskunde 8

Terug naar overzicht
vakken
Chemie
1
Biologie
1
Fysica
1
Esthetica
1
Latijn
4
Onderzoekscompetenties
1
Engels
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
8
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Latijn - Wiskunde 8