Latijn - Wiskunde 6 - WE-c

Terug naar overzicht
vakken
Chemie
2
Biologie
1
Fysica
2
Esthetica
1
Latijn
4
Onderzoekscompetenties
1
Engels
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Latijn - Wiskunde 6 - WE-c

Infoavond 1ste jaar - Do 6 februari 2020 (19.00 uur) - Mogelijkheid tot rondleiding
Meer info