Latijn - Wiskunde 6

Terug naar overzicht
vakken
Chemie
2
Biologie
1
Fysica
2
Esthetica
1
Latijn
4
Competentietraining
1
Engels
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 1ste jaar

Latijn - Wiskunde 6

Goed om weten:

  • In het vijfde jaar worden tijdens het uur competentietraining een aantal vaardigheden ingeoefend die nodig zijn voor de langetermijnopdrachten in de derde graad: een zakelijke tekst schrijven, voetnoten verwerken, een onderzoeksvraag correct formuleren, ... Er worden ook een aantal leerateliers ingericht: hoe een degelijke planning, samenvatting of schema maken.
  • Als je kiest voor Latijn in de derde graad heb je een sterke interesse voor de lectuur van teksten en de historische achtergrond hierbij. De aanzet is reeds gegeven in het vierde jaar. Je bent kritisch en je kan analytisch denken en dit in de praktijk brengen.