Latijn - Moderne Talen

Terug naar overzicht
vakken
Economie
1
Engels
3
Duits
3
Esthetica
1
Latijn
4
Onderzoekscompetenties
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Frans
4
Nederlands
4
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Latijn - Moderne Talen

Infoavond 1ste jaar - Do 6 februari 2020 (19.00 uur) - Mogelijkheid tot rondleiding
Meer info