Latijn - Moderne Talen

Terug naar overzicht
vakken
Economie
1
Engels
3
Duits
3
Esthetica
1
Latijn
4
Competentietraining
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Frans
4
Nederlands
4
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 1ste jaar

Latijn - Moderne Talen

Goed om weten:

  • In het vijfde jaar worden tijdens het uur competentietraining een aantal vaardigheden ingeoefend die nodig zijn voor de langetermijnopdrachten in de derde graad:  een zakelijke tekst schrijven, voetnoten verwerken, een onderzoeksvraag correct formuleren, ...  Er worden ook een aantal leerateliers ingericht: hoe een degelijke planning, samenvatting of schema maken.
  • Als je kiest voor Latijn in de derde graad heb je een sterke interesse voor de lectuur van teksten en de historische achtergrond hierbij.  De aanzet is reeds gegeven in het vierde jaar.  Je bent kritisch en je kan analytisch denken en dit in de praktijk brengen.
     
  • Als je kiest voor Moderne Talen, heb je een sterke interesse voor de talen Frans, Engels en Duits en stel je je open voor de cultuur van het land. Als je kiest voor talen ben je gemotiveerd om een extra inspanning te leveren voor die talen en hou je er uiteraard van om deze talen te lezen. Liefde voor talen in al haar facetten is hierbij primordiaal. We gaan ervan uit dat  een serieuze basiskennis van de Franse, Engelse en Duitse grammatica en woordenschat reeds zou moeten verworven zijn. 
    Als je voor talen kiest, kruip je ook graag in je pen. Is het nu om een foto te beschrijven, een persoonlijke belevenis te vertellen of om een recensie te schrijven over een film… Bij al deze vaardigheden worden jullie uiteraard begeleid door de vakleerkracht.