Humane Wetenschappen 5

vakken
Economie
1
Engels
3
Cultuurwetenschappen
3
Gedragswetenschappen
3
Competentietraining
1
Esthetica
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 1ste jaar

Humane Wetenschappen 5

Goed om weten:

  • In het vijfde jaar worden tijdens het uur competentietraining een aantal vaardigheden ingeoefend die nodig zijn voor de langetermijnopdrachten in de derde graad:  een zakelijke tekst schrijven, voetnoten verwerken, een onderzoeksvraag correct formuleren, ...  Er worden ook een aantal leerateliers ingericht: hoe een degelijke planning, samenvatting of schema maken.
  • Als je kiest voor humane wetenschappen heb je een brede interesse voor menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen.   In de derde graad leer je een onderbouwd standpunt innemen over sociale en culturele fenomenen.  We verwachten enerzijds een sterke interesse in de wijze waarop individu en samenleving functioneren en in de verschillende wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, filosofie en antropologie.  Anderzijds  wil je graag kennis maken met economie, recht, kunst, media en politiek en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.
     
  • Dat humane wetenschappen in de Frères met 5 u. wiskunde kan gecombineerd worden is uniek in Brugge.
Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut - Mariastraat 7 - 8000 Brugge - 050 33 63 47 - info@sfxbrugge.be
Meer info