Humane Wetenschappen 3

Terug naar overzicht
vakken
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Engels
3
Cultuurwetenschappen
3
Gedragswetenschappen
3
Duits
1
Esthetica
1
Economie
1
Onderzoekscompetenties
1
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Humane Wetenschappen 3

Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info