Humane Wetenschappen 3

Terug naar overzicht
vakken
Gedragswetenschappen
3
Cultuurwetenschappen
3
Duits
1
Esthetica
1
Onderzoekscompetenties
1
Economie
1
Engels
3
Lichamelijke Opvoeding
2
Frans
4
Nederlands
4
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Natuurwetenschappen
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Humane Wetenschappen 3

Infoavond 1ste jaar - Do 6 februari 2020 (19.00 uur) - Mogelijkheid tot rondleiding
Meer info