Economie - Wiskunde

Terug naar overzicht
vakken
Fysica
1
Chemie
1
Economie
5
Duits
1
Onderzoekscompetenties
1
Esthetica
1
Biologie
1
Engels
2
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Economie - Wiskunde