Economie - Wiskunde

Terug naar overzicht
vakken
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Engels
2
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Economie
5
Duits
1
Esthetica
1
Onderzoekscompetenties
1
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Economie - Wiskunde

Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info