Economie - Wiskunde

vakken
Fysica
1
Chemie
1
Economie
5
Duits
1
Competentietraining
1
Esthetica
1
Biologie
1
Engels
2
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
6
Aardrijkskunde
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

3de graad - 1ste jaar

Economie - Wiskunde

Goed om weten:

  • In het vijfde jaar worden tijdens het uur competentietraining een aantal vaardigheden ingeoefend die nodig zijn voor de langetermijnopdrachten in de derde graad:  een zakelijke tekst schrijven, voetnoten verwerken, een onderzoeksvraag correct formuleren, ...  Er worden ook een aantal leerateliers ingericht: hoe een degelijke planning, samenvatting of schema maken.
  • Als je kiest voor economie heb je een sterke interesse voor alle aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij, interesse in cijfers en grafieken en het modelmatig aanpakken van problemen.  Actualiteit is steeds een uitgangspunt waarbij we een verklaring zoeken voor de hedendaagse economische problematiek en trends.
Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut - Mariastraat 7 - 8000 Brugge - 050 33 63 47 - info@sfxbrugge.be
Meer info