Economie - Moderne Talen - WI-c

Terug naar overzicht
vakken
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Engels
3
Economie
4
Duits
3
Esthetica
1
Onderzoekscompetenties
1
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Economie - Moderne Talen - WI-c

Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info