Economie - Moderne Talen - EC-c

Terug naar overzicht
vakken
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Economie
5
Duits
3
Esthetica
1
Onderzoekscompetenties
1
Engels
3
Totale uren
33

3de graad - 2de jaar

Economie - Moderne Talen - EC-c

Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info