Wetenschappen

vakken
Engels
3
STEM
2
Biologie
2
Chemie
2
Studie-coaching
1
Fysica
2
Beeld
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Frans
4
Nederlands
4
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

2de graad - 1ste jaar

Wetenschappen

Goed om weten:

  • De leerlingen krijgen twee uur per week STEM. Het vak informatica zit vervat in STEM. Het is niet nodig om STEM in de eerste graad gevolgd te hebben om aan te sluiten in de richting wetenschappen in de tweede graad.

    We volgen in de tweede graad het STEM@schoolproject, een project gedragen door de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Antwerpen en de onderwijskoepels van het gemeenschapsonderwijs en het katholiek onderwijs. Binnen dat project focust men in eerste instantie op de integratie van fysica, wiskunde en engineering.

    STEM is een internationaal gekend letterwoord dat staat voor wetenschappen (Science), techniek (Technology), Engineering en wiskunde (Mathematics). Bij STEM gaat het over het integreren van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten en het inzetten ervan om complexe vragen of levensechte problemen op te lossen (engineering). De link met de maatschappelijke en dagelijkse realiteit staat voorop door het behartigen van toekomstverkennende thema’s zoals duurzaamheid, vergrijzing, communicatietechnologie en beveiliging. Vaardigheden die centraal staan, zijn creatief probleemoplossend en innovatief denken, onderzoek plannen en uitvoeren, data analyseren en interpreteren, modelleren en abstraheren, verklaringen en oplossingen formuleren en kritisch evalueren en samenwerken.

  • Voor alle richtingen is er in het lessenrooster een uur coaching voorzien. Hierin wordt coaching (voor Frans of wiskunde) georganiseerd en is de leerlingbegeleider beschikbaar voor studiebegeleiding in de vorm van een leeratelier.