Latijn - STEM

vakken
Biologie
1
Engels
2
Chemie
1
Fysica
2
Latijn
4
Duits
1
STEM
2
Muziek
1
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
33

2de graad - 2de jaar

Latijn - STEM