Latijn - STEM

vakken
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Muziek
1
STEM
2
Engels
2
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
2
Duits
1
Latijn
4
Totale uren
33

2de graad - 2de jaar

Latijn - STEM

Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info