Latijn - Keuze Talen

Terug naar overzicht
vakken
Chemie
1
Biologie
1
Fysica
1
Duits
1
Frans+
1
Latijn
5
Engels
3
Lichamelijke Opvoeding
2
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
32

2de graad - 2de jaar

Latijn - Keuze Talen