Latijn - Keuze Talen

Terug naar overzicht
vakken
Fysica
1
Chemie
1
Informatica
1
Latijn
5
Frans+
1
Artistieke vorming
1
Biologie
1
Engels
2
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
32

2de graad - 1ste jaar

Latijn - Keuze Talen