Latijn 4

vakken
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Muziek
1
Engels
3
Latijn
4
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Informatica
1
Studie-coaching
1
Duits
1
Totale uren
33

2de graad - 2de jaar

Latijn 4

Goed om weten:

  • Voor alle richtingen is er in het lessenrooster een uur coaching voorzien. Hierin wordt coaching (voor Frans of wiskunde) georganiseerd en is de leerlingbegeleider beschikbaar voor studiebegeleiding in de vorm van een leeratelier.
Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info