Humane Wetenschappen - Keuze Wiskunde

Terug naar overzicht
vakken
Filosofie
1
Informatica
1
Fysica
1
Sociologie & psychologie
3
Kunstbeschouwing
2
Differentiatie Wiskunde
1
Engels
2
Chemie
1
Biologie
1
Frans
4
Nederlands
4
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
32

2de graad - 1ste jaar

Humane Wetenschappen - Keuze Wiskunde