Humane Wetenschappen

vakken
Chemie
1
Biologie
1
Fysica
1
Filosofie
2
Kunstbeschouwing
2
Sociologie & psychologie
3
Engels
3
Lichamelijke Opvoeding
2
Frans
4
Nederlands
4
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Totale uren
32

2de graad - 2de jaar

Humane Wetenschappen

In de lessentabel van Humane Wetenschappen vinden we in de nieuwe onderwijsstructuur de basisvorming aangevuld met de specifieke vorming (de vakken die eigen zijn aan de gekozen richting).

In totaal krijgen de leerlingen 32 uren les per week.

 

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut - Mariastraat 7 - 8000 Brugge - 050 33 63 47 - info@sfxbrugge.be
Meer info