Humane Wetenschappen

Terug naar overzicht
vakken
Filosofie
1
Informatica
1
Godsdienst
2
Sociologie & psychologie
3
Kunstbeschouwing
1
Artistieke vorming
1
Engels
2
Chemie
1
Fysica
1
Biologie
1
Nederlands
4
Wiskunde
4
Frans
4
Aardrijkskunde
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Geschiedenis
2
Wetenschapslab
Humanlab
Taallab
Ecolab
Totale uren
31

2de graad - 1ste jaar

Humane Wetenschappen

In de lessentabel van Humane Wetenschappen vinden we in de nieuwe onderwijsstructuur de basisvorming aangevuld met de specifieke vorming (de vakken die eigen zijn aan de gekozen richting) en de keuze van de leerling.

In totaal krijgen de leerlingen 32 uren les per week.
​​
De leerplandoelen voor MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) worden gerealiseerd in het vak artistieke vorming.
Daarnaast organiseren we ook projecten rond maatschappelijke en economische vorming.

 

De leerlingen kunnen 1 keuzevak kiezen (1 lesuur): taallab, wetenschapslab, econolab of HUM.A.
Deze vakken krijgen allemaal een praktijkgerichte, proefondervindelijke en eigentijdse aanpak.

Zo gaan we in taallab bv. spreekvaardigheden (Engels en/of Frans) oefenen via nieuwe media (maken van podcasts of stopmotionvideo) of doen de leerlingen een labo rond luchtkwaliteit in wetenschapslab. In ecolab komen actuele economische thema’s aan bod gelinkt aan ondernemerschap en in HUM.A leren de leerlingen aan de hand van sociale en politieke topics debatteren, argumenteren en kritisch reflecteren.