Moderne Wetenschappen - STEM

Terug naar overzicht
vakken
Godsdienst
2
Nederlands
5
Frans
4
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
1
Geschiedenis
2
SEI
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Muziek
1
STEM
6
Engels
2
Totale uren
33

1ste graad - 2de jaar

Moderne Wetenschappen - STEM

Goed om weten:

  • De vakken ICT, wetenschappelijk werk (WW) en techniek zijn in de optie Moderne Wetenschappen (STEM) vervat in het vak STEM.
     
  • Met ICT wordt bedoeld het aanleren van een aantal basisvaardigheden op vlak van informatica. In deze lessen komen Windows, Word, veilig surfen en e-mail aan bod.
Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info