Moderne Wetenschappen (Keuze STEM)

Terug naar overzicht
vakken
Beeld
2
Godsdienst
2
Techniek
2
Mens en Samenleving - LEVA
1
Engels
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Muziek
1
Geschiedenis
1
Nederlands
4
Wiskunde
4
Frans
3
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
2
Differentiatie Wiskunde
1
STEM
2
Differentiatie Frans
1
Talentmoment
1
Totale uren
32

1ste graad - 1ste jaar

Moderne Wetenschappen (Keuze STEM)

Mens en Samenleving - LEVA

In het vak Mens en Samenleving - LEVA komen leer- en leefvaardigheden aan bod. In dit vak staan persoonsvorming, het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden en het opbouwen van krachtige leervaardigheden centraal. We werken aan verschillende thema’s zoals groepsdruk, identiteit, mediagebruik, leren leren. De inhoud van het vak Mens en Samenleving - LEVA is gespreid over het 1ste en 2de jaar. 

ICT

Het ICT-leerplan wordt in de verschillende vakken geïntegreerd. Elke leerling krijgt ICT (4 lesblokken van 2 uur) in september en oktober.

STEM

STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering en Mathematics’ (wetenschap, technologie, ontwerpen/programmeren en wiskunde). Met STEM ga je vanuit deze verschillende invalshoeken op zoek naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Je bent sterk in wiskunde en geïnteresseerd in techniek, wetenschap en informatica. Wil je graag weten hoe dingen werken (een zonneboiler, een waterzuiveringsstation …) en hou je ervan om dingen uit te proberen en om dit samen te doen met andere leerlingen? Dan is STEM een keuze die bij jou past.

 

Differentiatie Wiskunde en Frans

Binnen de keuze Moderne Wetenschappen krijgen de leerlingen 1 lesuur extra Frans en 1 lesuur extra Wiskunde. Hoewel de leerkrachten in iedere les zoveel mogelijk inspelen op de specifieke behoeften van elke leerling, wordt er in de differentiatie-uren expliciet gedifferentieerd. Leerlingen die de leerstof volledig begrijpen, krijgen extra uitdaging/verdieping. De leerlingen die nog moeilijkheden ervaren met de leerstof krijgen remediëring/extra instructie. De leerlingen worden na de herfstvakantie over de klassen heen in groepen ingedeeld.

 

Talentmoment

 

Kies volgens je talent één moment:

 

Web en design

Heb je gevoel voor kleur, vorm en compositie? Tijdens dit talentmoment werken we met verschillende vormen van (digitale) media. Je ontwerpt en programmeert websites en/of apps of specialiseert je in het design van gedrukte media: kranten, tijdschriften, folders.

 

Woord en expressie

Wie kiest voor woord en expressie proeft en geniet op een speelse manier van de wereld van het theater en die van poëzie en literatuur. Je ontdekt hoe je je verbeelding uitdrukt met je lichaam en je stem. Je ontdekt de kracht en de schoonheid van taal en woorden.

 

Creatie en kunst

Ben je creatief en heb je fantasie? Dan gaan we samen aan de slag met vormen, kleuren, beelden en muziek. We werken samen een project uit waarin onze eigen creaties en het zelf musiceren geïntegreerd zijn. We maken ook tijd om te genieten van de kunst die anderen voor ons hebben gemaakt. 

 

Sport en fit

Bewegen draagt bij tot een gezonde en fitte levensstijl. Sport je graag en wil je kennis maken met andere sporten?  Dan is ‘Sport en Fit’ zeker iets voor jou!  De activiteiten kunnen zowel doorgaan op school als op verplaatsing.