Moderne Talen - Wetenschappen (SEI)

Terug naar overzicht
vakken
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Muziek
1
Beeld
1
Techniek
2
@LEVA
1
Engels
1
Mens & Samenleving
1
Differentiatie - Frans
1
Differentiatie - Nederlands
1
Differentiatie - Wiskunde
1
Keuzegedeelte - SEI
2
Totale uren
32

1ste graad - 1ste jaar

Moderne Talen - Wetenschappen (SEI)

 • SEI
  SEI staat voor ‘Socio-Economische Initiatie’. Je proeft van economie en gedrags- en cultuurwetenschappen. Je leert over de wereld om je heen en over het gedrag van mensen. Je vindt het interessant om mensen en hun leefwereld te observeren en op zoek te gaan naar verklaringen voor gedrag. Heb je een brede belangstelling en vind je het leuk om meer te weten over het ‘hoe en waarom’ van wat er gebeurt in de wereld (politiek, economie, reclame, media, bedrijven …) dan zal je de lessen SEI beslist interessant vinden.
   
 • Mens & Samenleving
  In dit vak staan economische en financiële geletterdheid en het bestuderen van fenomenen vanuit een maatschappelijk en economisch perspectief centraal. Thema’s als de werking van ondernemingen, budgetteren, sociale rollen en interacties en de sociale sector komen aan bod. Deze lessen zijn doorspekt met actuele bronnen (artikels, reportages, …). Binnen de keuze SEI worden de doelen van het vak “Mens en Samenleving” verder geïntegreerd en verdiept in het vak SEI.
   
 • @LEVA
  “@” verwijst naar ICT terwijl “LEVA” staat voor leervaardigheden.
  In dit vak staan persoonsvorming, het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden, het opbouwen van krachtige leervaardigheden en kennis van digitale toepassingen en actuele computersystemen centraal. Thema’s als groepsdruk, identiteit, mediagebruik, leren leren, werken met een tekstverwerker en presentatiesoftware komen aan bod. De inhoud van het vak “@LEVA” is verspreid over het eerste en tweede jaar.
   
 • Differentiatie Frans, Nederlands en Wiskunde
  Binnen de keuze SEI krijgen de leerlingen 1 lesuur extra Frans, Nederlands en Wiskunde. Deze lesuren worden “differentiatie-uren” genoemd. Hoewel de leerkrachten in iedere les zoveel mogelijk inspelen op de specifieke behoeften van elke leerling, wordt er in de differentiatie-uren expliciet gedifferentieerd. Leerlingen die de leerstof volledig begrijpen, krijgen extra uitdaging/verdieping. De leerlingen die nog moeilijkheden ervaren met de leerstof krijgen remediëring/extra instructie.
Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info