Moderne talen & Wetenschappen - Maatschappelijke component

Terug naar overzicht
vakken
Muziek
1
Godsdienst
2
Techniek
2
Mens en Samenleving - LEVA
1
Engels
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Natuurwetenschappen
1
Frans
3
Nederlands
4
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Maatschappelijke component
2
Differentiatie Wiskunde
1
Wetenschappen
2
Moderne Talen
2
Totale uren
32

1ste graad - 2de jaar

Moderne talen & Wetenschappen - Maatschappelijke component

Mens en Samenleving - LEVA

In het vak Mens en Samenleving - LEVA komen leer- en leefvaardigheden aan bod. In dit vak staan persoonsvorming, het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden en het opbouwen van krachtige leervaardigheden centraal. We werken aan verschillende thema’s zoals groepsdruk, identiteit, mediagebruik, leren leren. De inhoud van het vak Mens en Samenleving - LEVA is gespreid over het 1ste en 2de jaar. 

ICT

Het ICT-leerplan wordt in de verschillende vakken geïntegreerd. Elke leerling krijgt ICT (4 lesblokken van 2 uur) gedurende het schooljaar.

 

Moderne Talen en Wetenschappen 


Je krijgt binnen deze basisoptie 2 uur Moderne (Vreemde) Talen en 2 uur Wetenschappen over de verschillende domeinen. Daarnaast krijg je 1 uur Wiskunde zowel verdiepend als remediërend ter ondersteuning van de wetenschappen. Deze basisoptie oriënteert naar de studierichtingen ASO: Moderne Talen, Natuurwetenschappen, Economische Wetenschappen en Humane Wetenschappen.

Maatschappelijke component

In dit vak staat de wereld om je heen en de maatschappij waarin je leeft centraal. Je gaat op zoek naar verklaringen voor het gedrag van mensen. Er wordt hierbij steeds vertrokken vanuit je eigen gedrag en leefwereld: je vrienden, je gezin, je school ...