Moderne talen & Wetenschappen - Economische component

Terug naar overzicht
vakken
Muziek
1
Godsdienst
2
Techniek
2
Engels
2
Mens en Samenleving - LEVA
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Natuurwetenschappen
1
Frans
3
Wiskunde
4
Nederlands
4
Aardrijkskunde
1
Economische component
2
Wetenschappen
2
Moderne Talen
2
Differentiatie Wiskunde
1
Totale uren
32

1ste graad - 2de jaar

Moderne talen & Wetenschappen - Economische component

Mens en Samenleving - LEVA

In het vak Mens en Samenleving - LEVA komen leer- en leefvaardigheden aan bod. In dit vak staan persoonsvorming, het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden en het opbouwen van krachtige leervaardigheden centraal. We werken aan verschillende thema’s zoals groepsdruk, identiteit, mediagebruik, leren leren. De inhoud van het vak Mens en Samenleving - LEVA is gespreid over het 1ste en 2de jaar. 

ICT

Het ICT-leerplan wordt in de verschillende vakken geïntegreerd. Elke leerling krijgt ICT (4 lesblokken van 2 uur) gedurende het schooljaar.

Moderne Talen en Wetenschappen 

Je krijgt binnen deze basisoptie 2 uur Moderne (Vreemde) Talen en 2 uur Wetenschappen over de verschillende domeinen. Daarnaast krijg je 1 uur Wiskunde zowel verdiepend als remediërend ter ondersteuning van de wetenschappen. Deze basisoptie oriënteert naar de studierichtingen ASO: Moderne Talen, Natuurwetenschappen, Economische Wetenschappen en Humane Wetenschappen.

Economische component

In dit vak staat ambitie voor het ondernemen en duurzaam ondernemerschap centraal. Via een activerende aanpak krijg jij inzicht in de economische realiteit. Je verkent de wereld van de onderneming en de overheid. Je onderzoekt de economisch maatschappelijke actualiteit vanuit het perspectief van de consument en je ontwikkelt ondernemingszin en ondernemingsschap. 

 

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut - Mariastraat 7 - 8000 Brugge - 050 33 63 47 - info@sfxbrugge.be
Meer info