Moderne - SEI

vakken
Godsdienst
2
Nederlands
6
Frans
5
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis
1
SEI
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Muzikale Opvoeding
1
Plastische Opvoeding
2
Techniek
2
LEVA
1
Totale uren
33

1ste graad - 1ste jaar

Moderne - SEI

Goed om weten:

 • In de optie Moderne (SEI) wordt de leerstof van de gemeenschappelijke basisvorming voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde niet uitgebreid maar ondersteund en verdiept. Dit gebeurt door op regelmatige basis klasoverschrijdend te differentiëren. In de optie Moderne (STEM) is dit ook zo, maar enkel voor Nederlands en Frans.
   
 • Wie in het eerste jaar geen klassieke studiën in het lestijdenpakket opneemt, kan later geen Latijn volgen.
   
 • Tijdens het uur LEVA worden een aantal belangrijke vaardigheden getraind.

  Sociale vaardigheden
  We streven ernaar de relatie van de jongeren met hun omgeving (school, thuis en gemeenschap) te optimaliseren. 

  Leervaardigheden
  We oefenen specifieke leervaardigheden zoals het opmaken van een studieplanning en het hanteren van een efficiënte studiemethode. We leren de leerlingen omgaan met tijdsdruk en stressmomenten.
  Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren leren, kunnen aansluiten bij LEVA+ waarbij we meer individueel of in kleine groepjes werken. 
Openingsuren school tijdens de Kerstvakantie: za 22/12 (9.00 - 12.00) en do 03/01 (9.00 - 12.00) - INFOAVOND voor leerlingen uit het 6de leerjaar en hun ouders: Donderdag 7/2 en donderdag 25/4 - OPEN DAG 27/04 (10.00 - 17.30)
Meer info