Latijn - STEM -component

Terug naar overzicht
vakken
Muziek
1
Godsdienst
2
Engels
1
Techniek
2
Mens en Samenleving - LEVA
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Frans
3
Nederlands
4
Natuurwetenschappen
1
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Differentiatie Wiskunde
1
Latijn
5
STEM
2
Totale uren
32

1ste graad - 2de jaar

Latijn - STEM -component

Mens en Samenleving - LEVA

In het vak Mens en Samenleving - LEVA komen leer- en leefvaardigheden aan bod. In dit vak staan persoonsvorming, het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden en het opbouwen van krachtige leervaardigheden centraal. We werken aan verschillende thema’s zoals groepsdruk, identiteit, mediagebruik, leren leren. De inhoud van het vak Mens en Samenleving - LEVA is gespreid over het 1ste en 2de jaar. 

ICT

Het ICT-leerplan wordt in de verschillende vakken geïntegreerd. Elke leerling krijgt ICT (4 lesblokken van 2 uur) gedurende het schooljaar.

Latijn

Merk je na het eerste jaar Latijn dat het studeren erg goed lukt en ben je daarenboven breed geïnteresseerd, dan kun je er voor kiezen om in het tweede jaar Latijn-STEM-component te volgen. Binnen deze optie verzwaar je je pakket aanzienlijk. Naast vijf lesuren Latijn krijg je dan twee lesuren STEM.

Deze basisoptie bereidt je voor op de studierichting Latijn in de tweede graad en laat de oriëntering naar de andere studierichtingen (ASO) toe: Moderne Talen, Natuurwetenschappen, Economische Wetenschappen en Humane Wetenschappen.

 

Differentiatie Wiskunde 

Wanneer je kiest voor Latijn-STEM-component gaat men ervan uit  dat je goed bent in Wiskunde en zal de nadruk gelegd worden op de verdieping van Wiskunde.

 

STEM-component 

In dit vak wordt de focus gelegd op het onderzoekend leren en wordt het technologische en ontwerpende aspect toegevoegd aan de wetenschappen. Je staat stil bij hedendaagse thema’s zoals klimaatverandering, elektrische transportmiddelen en robotica ...