Latijn

vakken
Muziek
1
Godsdienst
2
Techniek
2
Engels
2
Mens en Samenleving - LEVA
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Nederlands
4
Natuurwetenschappen
1
Frans
3
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Differentiatie Wiskunde
1
Differentiatie Frans
1
Latijn
5
Totale uren
32

1ste graad - 2de jaar

Latijn

Mens en Samenleving - LEVA
In het vak Mens en Samenleving - LEVA komen leer- en leefvaardigheden aan bod. In dit vak staan persoonsvorming, het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden en het opbouwen van krachtige leervaardigheden centraal. We werken aan verschillende thema’s zoals groepsdruk, identiteit, mediagebruik, leren leren. De inhoud van het vak Mens en Samenleving - LEVA is gespreid over het 1ste en 2de jaar. 

ICT

Het ICT-leerplan wordt in de verschillende vakken geïntegreerd. Elke leerling krijgt ICT (4 lesblokken van 2 uur) gedurende het schooljaar.

Latijn

Deze basisoptie bereidt je voor op de studierichting Latijn in de tweede graad en laat de oriëntering naar de andere studierichtingen (ASO) toe: Moderne Talen, Natuurwetenschappen, Economische Wetenschappen en Humane Wetenschappen.
In deze basisoptie wil je vooral verdiepende leerstof i.v.m. Engels en Frans.

De basisoptie Latijn kan enkel gekozen worden als je in het eerste jaar Latijn volgde.

 

Differentiatie Wiskunde en Frans

Binnen de keuze Latijn krijgen de leerlingen 1 lesuur extra Frans en 1 lesuur extra Wiskunde. Hoewel de leerkrachten in iedere les zoveel mogelijk inspelen op de specifieke behoeften van elke leerling, wordt er in de differentiatie-uren expliciet gedifferentieerd. Leerlingen die de leerstof volledig begrijpen, krijgen extra uitdaging/verdieping. De leerlingen die nog moeilijkheden ervaren met de leerstof krijgen remediëring/extra instructie.