Klassieke Talen

vakken
Godsdienst
2
Nederlands
4
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Muziek
1
Beeld
1
Techniek
2
@LEVA
1
Engels
1
Mens & Samenleving
1
Differentiatie - Frans
1
Keuzegedeelte - Klassieke Talen
4
Frans
3
Totale uren
32

1ste graad - 1ste jaar

Klassieke Talen

 • KLASSIEKE TALEN
  Wil je een tijdreis maken doorheen vele eeuwen beschaving? Wil je een cultuurtaal leren kennen die mensen verbindt? Wil je leren leren, structureren, memoriseren, communiceren en argumenteren? Wil je je achtergrond verbreden en je openstellen voor het vreemde maar toch vertrouwde? Ben je klaar voor oude verhalen en een nieuwe uitdaging? Dan kies je voor Latijn.

  Wie in het eerste jaar geen Klassieke Talen in het lestijdenpakket opneemt, kan achteraf geen Latijn volgen.
   
 • Mens & Samenleving
  In dit vak staan economische en financiële geletterdheid en het bestuderen van fenomenen vanuit een maatschappelijk en economisch perspectief centraal. Thema’s als de werking van ondernemingen, budgetteren, sociale rollen en interacties en de sociale sector komen aan bod. Deze lessen zijn doorspekt met actuele bronnen (artikels, reportages, …). 
   
 • @LEVA
  “@” verwijst naar ICT en “LEVA” staat voor leervaardigheden.
  In dit vak staan persoonsvorming, het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden, het opbouwen van krachtige leervaardigheden en kennis van digitale toepassingen en actuele computersystemen centraal. Thema’s als groepsdruk, identiteit, mediagebruik, leren leren, werken met een tekstverwerker en presentatiesoftware komen aan bod. De inhoud van het vak “@LEVA” is verspreid over het eerste en tweede jaar.
   
 • Differentiatie Frans
  De leerlingen krijgen 1 lesuur extra Frans. Dit lesuur wordt een “differentiatie-uur” genoemd. Hoewel de leerkrachten in iedere les zoveel mogelijk inspelen op de specifieke behoeften van elke leerling, wordt er in het differentiatie-uur expliciet gedifferentieerd. Leerlingen die de leerstof volledig begrijpen, krijgen extra uitdaging / verdieping. De leerlingen die nog moeilijkheden ervaren met de leerstof krijgen remediëring / extra instructie.
Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bestaat 175 jaar en viert feest! 15 februari 2020
Meer info