Schoolrekening

Schoolrekening

De school werkt met tweemaandelijkse schoolrekeningen (fotokopieën, sommige excursies en eventuele andere activiteiten).

De schoolrekeningen worden digitaal verstuurd naar de e-mailadressen van de ouders.

De leerlingen hebben een persoonlijke betaalkaart voor het schoolrestaurant.  Ze wordt telkens ingelezen aan de kassa. De kaart wordt ook gebruikt voor de aanwezigheidsregistratie tijdens de middagpauze.

De kaart is voor elke leerling verplicht. Er wordt éénmalig € 5 voor aangerekend via de schoolrekening.

De ouders zorgen ervoor dat er voldoende geld op de kaart van hun dochter/zoon staat. Dit kan door een tijdige storting op de speciale rekening van vzw Karel de Goede, met een persoonlijke gestructureerde mededeling. Het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling staan vermeld op de betaalkaart van de leerling.

Ouders kunnen op elk moment online het saldo en het consumptiegedrag van hun zoon/dochter raadplegen.

Op het einde van het schooljaar wordt aan schoolverlaters het resterend saldo teruggestort, uitgezonderd wanneer het resterend saldo minder dan € 2 bedraagt.

Met vragen hieromtrent kan u steeds de boekhouding contacteren (zie Contact).

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut - Mariastraat 7 - 8000 Brugge - 050 33 63 47 - info@sfxbrugge.be
Meer info