Team

CLB Brugge

Bij het CLB Brugge(n) kunnen alle leerlingen en hun ouders terecht voor individuele hulp, informatie, advies en begeleiding.

De CLB-medewerkers helpen de school bij het opzetten van een gepaste begeleiding voor leerlingen die te kampen hebben met leer- of studieproblemen.

Contactpersoon: Elke De Wasch   elke.dewasch@vrijclbdehavens.be 

Het CLB helpt ook bij de studiekeuzebegeleiding van de leerlingen.

 

Wekelijks overleg

Leerlingen met leerproblemen of socio-emotionele problemen kunnen bij de leerlingenbegeleider terecht. We zoeken samen naar oplossingen voor hun vragen.

De leerlingenbegeleiders overleggen wekelijks met onze vaste medewerker van het CLB, de graadcoördinatoren en de directie om de zorgwerking op leerlingenniveau, klasniveau en schoolniveau uit te werken, op te volgen en bij te sturen.

We zoeken naar maatregelen en redelijke aanpassingen om die leerlingen zoveel mogelijk binnen de gewone klaswerking te laten functioneren. Indien dit niet toereikend is zoeken we naar alternatieven.