Team

Leerlingenbegeleiders

De school heeft per graad een leerlingenbegeleider:

 • Frank Bosschaert (1ste graad)
  frank.bosschaert@sfxbrugge.be
 • Lisa Vandevenne (2de en 3de graad)
  lisa.vandevenne@sfxbrugge.be

CLB Brugge

Bij het CLB Brugge(n) kunnen alle leerlingen en hun ouders terecht voor individuele hulp, informatie, advies en begeleiding.

De CLB-medewerkers helpen de school bij het opzetten van een gepaste begeleiding voor leerlingen die te kampen hebben met leer- of studieproblemen.

Contactpersoon: Eline Blondelle

Het CLB helpt ook bij de studiekeuzebegeleiding van de leerlingen.

 • Sint-Maartensbilk 2
  B-8000 Brugge
 • 050 44 02 20
 • brugge1@clbbrugge.be
 • www.clbbrugge.be

 

Wekelijks overleg

Leerlingen met leerproblemen of socio-emotionele problemen kunnen bij de leerlingenbegeleider terecht. We zoeken samen naar oplossingen voor hun vragen.

De leerlingenbegeleiders overleggen wekelijks met onze vaste medewerker van het CLB, de graadcoördinatoren en de directie om de zorgwerking op leerlingenniveau, klasniveau en schoolniveau uit te werken, op te volgen en bij te sturen.

We zoeken naar maatregelen en redelijke aanpassingen om die leerlingen zoveel mogelijk binnen de gewone klaswerking te laten functioneren. Indien dit niet toereikend is zoeken we naar alternatieven.