De Frères is een school met een ASO-bovenbouw in het hartje van de historische stad Brugge. Wij bieden algemeen vormend onderwijs aan, dat de leerlingen voorbereidt op hogere studies, aan de hogeschool of aan de universiteit.

 

Waar staan we voor?

Warme school

In de Frères kan je rekenen op een bijzonder warm en gedreven team van leerkrachten, directie en ondersteunend personeel. We zorgen samen voor een positieve werk- leer- en leefsfeer.

Talentgericht onderwijs

In de Frères kan je al vanaf het eerste jaar inzetten op je talent. Je hebt de keuze tussen STEM, SEI en klassieke studiën. Na het eerste jaar kan je nog steeds alle kanten uit. Enkel wie geen klassieke studiën volgde, kan nadien geen Latijn meer volgen.

Zorg op maat

In de Frères is er per graad een leerlingenbegeleider. Samen met de vakleerkrachten zorgen zij voor ondersteuning of uitdaging waar nodig. Leerlingen met emotionele, leer- of gedragsproblemen kunnen rekenen op hun professionele begeleiding.

Kalender

2019

September 2019

Maandag 23/09

Start middagactiviteiten eerste jaar (tot 24/09/2019)
Overleg secretariaat
CPBW

Woensdag 25/09

Ouderraad

Vrijdag 27/09

Stuif-in jong oud-lln

Maandag 30/09

infoavond Hoger onderwijs (tot 01/10/2019)
Overleg secretariaat
Ondernemer voor de klas
LOC

Oktober 2019

Donderdag 03/10

Ontmoetingsavond eerste jaar

Vrijdag 04/10

Pedagogische studiedag (tot 05/10/2019)

Maandag 07/10

Overleg secretariaat
CPBW

Donderdag 10/10

Schoolraad

Vrijdag 11/10

Excursie biologie (4A en 4E)
Uitstap soundfactory 2A en 2B

Maandag 14/10

Sperperiode eerste jaar (tot 17/10/2019)
Uitstap soundfactory 2F en 2G
Overleg secretariaat
Personeelsvergadering

Dinsdag 15/10

bezoek parlement 6HW (tot 16/10/2019)
MST 3A (tot 16/10/2019)
Excursie biologie (4D)
Uitstap soundfactory 2C en 2E
Excurise biologie (4B en 4C)

Woensdag 16/10

Indienen DW0 eerste graad (tot 17/10/2019)
Indienen punten voorlopig DW1 (tot 17/10/2019)

Donderdag 17/10

Youca voor alle zesdejaars (tot 18/10/2019)
Herfstexamens eerste jaar (tot 19/10/2019)

Vrijdag 18/10

Voorlopig DW1 derde graad (tot 19/10/2019)
Uitdelen DW0 tweede jaar (tot 19/10/2019)
Uitstap soundfactory 2D

Maandag 21/10

Uitdelen DW0 eerste jaar (tot 22/10/2019)
Overleg secretariaat
Klassenraden
Bekijk de gehele kalender