Visie

Respect - Zorgzaamheid - Verbondenheid

De Frères staat voor christelijk geïnspireerd kwaliteitsvol onderwijs, met aandacht en zorg voor de individuele ontwikkeling en de persoonlijke groei van elke leerling, op een gestructureerde manier in een positieve sfeer met een open geest.

We willen de traditie van de Broeders Xaverianen verder zetten door hun boodschap van zorgzaamheid, verbondenheid en respect voor iedereen centraal te stellen.

We bieden kwaliteitsvol onderwijs waarbij we de leerwinst voor elke leerling willen maximaliseren. Het personeelslid is hierbij de spilfiguur die vanuit zijn professionaliteit kansen en uitdagingen creëert voor het individuele leerproces van elke leerling.

De leerling neemt tijdens de schoolloopbaan steeds meer verantwoordelijkheid op voor het eigen leerproces en engageert zich om zich optimaal te ontplooien.

Binnen een veilige omgeving en een duidelijke structuur streven we naar een efficiënte communicatie en een doelgerichte samenwerking tussen iedereen.

We geloven dat leerlingen en personeelsleden samen vanuit een actieve betrokkenheid en een positieve benadering voor een constructieve werk-, leer- en leefsfeer zorgen.

We willen de leerlingen vormen tot sociaal geëngageerde, ruimdenkende, positief kritische en weerbare jongvolwassenen. Dit vraagt zin voor initiatief en een open blik op de wereld. We bieden hen de ruimte en begeleiding om hier samen aan te werken.