Samenwerking

VZW Karel de Goede

Binnen de brede regio Brugge nemen de scholen van Karel de Goede vzw het voortouw in het verzekeren van kwaliteitsvol onderwijs, geworteld in de christelijke traditie, dat kinderen en jongeren voorbereidt op de toekomst  en laat uitgroeien tot verantwoordelijke en geëngageerde jongeren.

In elk kind zien we talent en geloven we dat we samen dat talent kunnen ontwikkelen.
Leerlingen, leerkrachten, directies, opvoeders, medewerkers, … iedereen met volle GOESTING naar school!

Karel de Goede vzw is een fusie van 5 schoolbesturen uit de Brugse regio, met name Katholiek Onderwijs Sint-Trudo, Secundair Onderwijs Karel de Goede, Gruuthuse, Vrije basisscholen Damme en Katholiek Onderwijs Beernem. Deze fusie is tot stand gekomen op 1 september 2019.

VZW S.O. Karel de Goede
Collegestraat 24
B-8310 Assebroek
050-37.64.57
www.karel-de-goede.be

www.karel-de-goede.be

Basisschool Het Palet

Basisschool Het Palet is een school waar zorg en aandacht voor elk kind centraal staat.

We streven naar een efficiënte samenwerking met ouders en participanten zodat de weg die onze kinderen moeten afleggen boeiend, uitdagend en haalbaar is.

De school is verbonden aan de Middelbare school 'De Frères'. Heel wat leerlingen maken de brug van de basisschool 'Het Palet' naar de middelbare school de 'Frères'. Er wordt gezorgd voor een vlotte overstap.

 

Bezoek www.paletbrugge.be

Xaverian School

In het jaar 2005 rijpte de idee om eindelijk eens een uitwisseling tot stand te brengen tussen de Europese en een Amerikaanse school van de Broeders Xaverianen. Het Xaveriusinstituut zocht dus contact met het Xaverian College in Brooklyn, New York. Sindsdien is er elk jaar een uitwisseling tussen beide scholen.

De leerlingen van het vijfde jaar bezoeken het Xaverian College én New York tijdens de herfstvakantie. De Amerikaanse leerlingen zijn in Brugge te gast in de maand februari.

 

Xaverian School NY Brooklyn - Music