Pedagogisch team

Klassenleraar

Elke klas heeft een klassenleraar of -lerares. Hij of zij kent de leerlingen van zijn of haar klas heel goed en volgt hen zo goed mogelijk op.

Heb je als leerling een probleem – je voelt je niet echt thuis in de klas, je hebt problemen met je studies, je.... – dan kan je altijd bij je klassenleraar of -lerares terecht. Samen met jou zoekt hij of zij naar de beste oplossing. Laat een probleem niet aanslepen, hoe sneller je contact zoekt, hoe sneller je probleem kan opgelost zijn.

Vakleerkracht

De vakleerkracht gaat samen met de leerling op weg en zorgt vanuit zijn/haar professionaliteit voor een krachtige leeromgeving.  Hij of zij volgt de leerwinst van elke leerling op en zorgt voor de nodige (extra) begeleiding en zorg op maat.

Je begrijpt iets niet of je bent ziek geweest? Wacht dan niet, maar overleg met je vakleerkracht. Voor bepaalde vakken en in bepaalde jaren zijn er inhaallessen of studie-uren voorzien.

(Klik op de witte bolletjes voor meer foto's)

Leerlingenbegeleiders

Voor elke graad is er een leerlingenbegeleider die graag hulp wil bieden als het probleem wat groter is. Eventueel samen met de vakleerkracht of de klastitularis kijkt de leerlingenbegeleider hoe hij of zij de leerling zo goed mogelijk kan helpen.

Niet alleen voor schoolse problemen, maar ook voor andere problemen kan hij of zij bij de leerlingbegeleider terecht.

De leerlingenbegeleider zorgt ook voor een gerichte studie- en leerbegeleiding van de leerling. 

Ouders kunnen uiteraard ook een afspraak maken met de leerlingenbegeleider.

De leerlingenbegeleiders zijn:

 

 

Meer info over leerlingenbegeleiding

Graadcoördinatoren

Voor elke graad is er een graadcoördinator. Zij zorgen er samen met de klastitularissen en de vakleerkrachten voor dat alles binnen de graad vlot verloopt en dat de afspraken nagekomen worden.

De graadcoördinatoren zijn:

Ondersteunend personeel

Snel een kopie van de les Nederlands van gisteren, een studie-attest indienen, een formulier afhalen. Dit is maar een kleine greep uit de vele kleine en grote contacten die het ondersteunend personeel met de leerlingen heeft.

Uiteraard staan zij ook in voor de vele informele contacten met de leerlingen tijdens speeltijden en andere toezichten tijdens avond- en middagstudie.