Directieteam

Directieteam

Het directieteam, bestaande uit de directeur en een adjunct-directeur, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school, maar staat ook steeds ter beschikking van leerlingen en ouders indien er zich problemen voordoen. Het is altijd mogelijk om via het onthaal telefonisch een afspraak met hen te vast te leggen.

Dag van de DIRECTEUR

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut - Mariastraat 7 - 8000 Brugge - 050 33 63 47 - info@sfxbrugge.be
Meer info