Sport

Sport

Er wordt heel wat aan sport gedaan. Vooreerst zijn er - uiteraard - de 2 uur in het lesrooster waar de leerlingen zich van hun sportieve kant kunnen tonen.

De school biedt hen ook nog een waaier van sportmogelijkheden aan, die ze op maandag-, dinsdag-, donderdag- en/of vrijdagmiddag kunnen kiezen. 

Op woensdagnamiddag kunnen de leerlingen, op vrijwillige basis, hun beste beentje voorzetten tijdens de verschillende interscholencompetities. Er worden al vanaf het begin van het schooljaar trainingen georganiseerd. Daaruit worden ploegen samengesteld die de kleuren van het Xaveriusinstituut gaan verdedigen tegen die van de andere Brugse schoolploegen. 

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut - Mariastraat 7 - 8000 Brugge - 050 33 63 47 - info@sfxbrugge.be
Meer info