CLIL

Versterkt studieaanbod: CLIL in de derde graad

Gesitueerd in het hartje van de werelderfgoedstad Brugge vinden we de taalverwerving van de leerlingen uitermate belangrijk. Dat sterke taalcompetenties onontbeerlijk zijn, stellen we ook vast in het beroepsleven en in het hoger onderwijs waar steeds meer vakken in het Engels of het Frans worden gegeven. Daarom doen we in de Frères diverse inspanningen op het gebied van taalverwerving.

Vanaf volgend schooljaar gaan we nog een stap verder: we bieden alle leerlingen van de derde graad de kans om een CLIL-traject te volgen. CLIL staat voor Content Language Integrated Learning. Het betekent dat een zaakvak, zoals geschiedenis, in een moderne vreemde taal wordt gegeven.

CLIL in schooljaar 2017-2018

De vijfdejaars zullen 2 lesuren geschiedenis in het Engels krijgen en 1 lesuur esthetica in het Frans.

De zesdejaars die 6 lesuren wiskunde volgen, zullen 5 van de 6 lesuren in het Engels krijgen. De leerlingen uit de andere studierichtingen krijgen 1 lesuur esthetica in het Engels.

CLIL in schooljaar 2018-2019

De vijfdejaars die 6 lesuren wiskunde volgen, zullen 4 van de 6 lesuren in het Engels krijgen. De andere leerlingen krijgen 2 lesuren geschiedenis in het Engels. Alle leerlingen krijgen 1 uur esthetica in het Frans.

De zesdejaars die 6 lesuren wiskunde volgen, krijgen 1 lesuur esthetica in het Engels en 2 lesuren geschiedenis in het Engels.

Vrije keuze

Belangrijk om weten is dat élke leerling in de derde graad de kans heeft om CLIL te volgen en dat CLIL een vrije keuze van de leerling is. We kiezen ervoor om CLIL aan te bieden in de derde graad, omdat de leerlingen dan reeds heel wat vreemde talenkennis en –vaardigheden hebben opgebouwd.

 

Infoavonden: Naar het 1ste middelbaar: do 19 april 2018 (19.00 uur) - Naar de 2de graad: ma 19 februari 2018 (19.00 uur) - Naar de 3de graad: di 20 februari 2018 (19.00 uur) / Open dag: za 21 april 2018
Meer info