Naar het middelbaar...

 

 

 

 

STEM, SEI of Klassieke Studiën?
De Frères zet in op talent, meteen al vanaf het 1ste jaar!

Studieaanbod Infobrochure Schoolreglement 2017-2018

De Frères is een school met een ASO-bovenbouw in het hartje van de historische stad Brugge. Wij bieden algemeen vormend onderwijs aan, dat de leerlingen voorbereidt op hogere studies, aan de hogeschool of aan de universiteit.

 

Volgend schooljaar starten we met CLIL in de 3de graad. CLIL staat voor Content Language Integrated Learning. Dit betekent dat een zaakvak zoals geschiedenis in een moderne vreemde taal gegeven wordt.

Meer info over CLIL

Waar staan we voor?

Warme school

In de Frères kan je rekenen op een bijzonder warm en gedreven team van leerkrachten, directie en ondersteunend personeel. We zorgen samen voor een positieve werk- leer- en leefsfeer.

Talentgericht onderwijs

In de Frères kan je al vanaf het eerste jaar inzetten op je talent. Je hebt de keuze tussen STEM, SEI en klassieke studiën. Na het eerste jaar kan je nog steeds alle kanten uit. Enkel wie geen klassieke studiën volgde, kan nadien geen Latijn meer volgen.

Zorg op maat

In de Frères is er per graad een leerlingenbegeleider. Samen met de vakleerkrachten zorgen zij voor ondersteuning of uitdaging waar nodig. Leerlingen met emotionele, leer- of gedragsproblemen kunnen rekenen op hun professionele begeleiding.

Kalender

2017

September 2017

Dinsdag 26/09

Excursie aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1A en 1B
Infosessie smartschool
Excursie aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1C en 1E

Woensdag 27/09

Excursie aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1D en 1E

Donderdag 28/09

Excursie aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1C en 1F
Raad Middenkader
Portretterende klassenraden 1B, 1A en 1C

Vrijdag 29/09

Excursie aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1A en 1D

Oktober 2017

Maandag 02/10

LOC
infoavond zesdejaars Johan Delanghe

Dinsdag 03/10

Toneelvoorstelling tweede jaar

Donderdag 05/10

Ontmoetingsavond eerste jaar

Vrijdag 06/10

Pedagogische studiedag (tot 07/10/2017)

Maandag 09/10

Pedagogische Raad
Pedagogische Raad

Dinsdag 10/10

excursie biologie 4A en 4B
infosessie jongeren YOUCA
Schoolraad

Donderdag 12/10

excursie biologie 4C en 4D

Vrijdag 13/10

excursie biologie 4F en 4G
excursie biologie 4E

Maandag 16/10

Sperperiode eerste jaar (tot 19/10/2017)
Sperperiode eerste jaar (tot 19/10/2017)
CPBW
CPBW

Dinsdag 17/10

Soundfactory 2A en 2B

Donderdag 19/10

YOUCA (Zuiddag) (tot 20/10/2017)
Proefexamen eerste jaar (tot 21/10/2017)
Begeleidende klassenraden tweede jaar (tot 20/10/2017)
Herfstexamens eerste jaar (tot 20/10/2017)
Soundfactory 2E
begeleidende klassenraden derde graad
Begeleidende klassenraden 2de graad

Vrijdag 20/10

Voorlopig rapport DW2 tweede jaar (tot 21/10/2017)
Voorlopig Rapport DW 2 tot 6 (tot 21/10/2017)
Soundfactory tweede jaar (tot 21/10/2017)
Herstexamens eerste jaar (tot 21/10/2017)
Film 'Le nouveau' eerste jaar

Zaterdag 21/10

Reünie oud-leerlingen

Maandag 23/10

Voorlopig Rapport DW2 eerste jaar (tot 24/10/2017)
Kernklassenraden eerste jaar (tot 24/10/2017)
Begeleidende klassenraden tweede jaar (tot 24/10/2017)
CPBW
begleidende klassenraden derde graad
Begeleidende klassenraden 2de graad

Dinsdag 24/10

Kernklassenraden eerste jaar (tot 25/10/2017)
onderzoekscompetenties wetenschappen 6de jaar
begeleidende klassenraden derde graad
Begeleidende klassenraden 2de graad
Bekijk de gehele kalender